Vertaler

NAAM : Plouvier   
VOORNAAM : Gilles
GEBOORTEDATUM : 02 Février 1980

ADRES : Hameau du Fourcroix, N° 48 - 7522 DOORNIK (Blandain)
TELEFOON : + 32 (0) 473 25 67 57
E-MAIL : gilles.plouvier@skynet.be

STUDIE

  • 2002-2003 : Tweede licentie in vertaling, Engels - Nederlands, Ecole d'Interprètes                    Internationaux, Bergen.
  • 1998-1999 : Intensief cursus van Engels, Chichester, Engeland.
  • 1997-1998 : Einde van het secundaire onderwijs afdeling wiskunde/wetenschappen/talen,                   Athénée Royal Jules Bara, Doornik.

DIPLOMA'S

  • Licentiaat in vertaling Engels Nederlands.
  • FCE (First Certificate in English) en Advanced.
  • Diploma van secundair onderwijs.

BEROEP

  • Zelfstandige vertaler.
  • Beëdigde vertaler bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Doornik en Bergen en bij het Hof van beroep van Bergen.

BIJKOMENDE ERVARING

  • Secrétariaat in een makelaarskantoor.

HOBBIES

  • Informatica, muziek, sport.